здравно осигуряване се дели на два вида:


- Доброволно- Това е , когато осигуряването е по желание на даден човек, който го прави с цел финансово осигуряване на определени здравни услуги.

-Задължително- Този вид осигуряване е задължително за всеки гражданин на България, като чрез него се осигурява достъп до безплатни медицинаки услуги.

Ако имате повече от 3 неплатени вноски за осигуровки, автоматично губите своите здравни права и нямате право на безплатни медицински услуги. Не знам дали това е причината или нещо друго, но всички ние постоянно търсим информация относно собствения ни здравен статус. Без да има никаво значение кой от начините ще изберете данните, които ще ви поискат, за да получите съответната справка е една исъща. Вариантите за проверка на осигуровките са еднакво сигурни и достъпни за всички граждани. Всеки сам избира кой ще му е по-лесен и удобен.

Ако се питате защо е важно да плащаме осигуровките редовно, е лесно да се отговори с няколко факта:

1. Губим своя здравен статус.
2. Трупат се лихви, които все някога ще се наложи да заплатим, а те са доста високи.
3. Най- силната причина идва от законодателството на България и гласи, че всеки български гражданин с постоянно пребиваване в страната е длъжен да има редовно внесени здравни осигуровки.

Важно при плащането на здравните осигуровки е вашето ЕГН

Вариантите , скоито може да проверите своите задължения с осигурвките към НАП са:

1. По интерет- Ако решите да проверите в интернет ви е нужно вашето ЕГН. Отивате на страницата www.inetdec.nra.bg Следвайте инструкциите и ще получите пълна информация.След като сте въвели нужните данни трябва да натиснете бутона ‘’продължи:”. Отдолу на екрана ще излезе едно ново прозорче съдържащо 6 цифрен код, който също трябва да въведете. Прави се за сигурност. Когато сте готови с въвеждането на кода и натиснете бутона за продължаване ви излизат трите имена на човека за когото правите справка. Ако пише, че “Лицето е с непрекъснати здравно осигурителни права” значи всичко е платено и може да сте спокойно. Обаче, ако ви излезе надпис -”Лицето е спрекъснати здравноосигурителни права”, означава че човека има задължения към НАП. 2. По телефона- Ако изберете този вариант за проверка на вашите осигуровки рябва да ви кажа , че и тук отново ще ви трябва само и единственно вашето ЕГН. Позвънявате на телефон 0 700 18 700 (за цялата страна) и там следвайте инструкциите на оператора. След, като всичко е готово лесно ще получите справката, от която се нуждаете. 3. Третият вариант , с който може да направите проверка на вашите осигуровки е в някой от регионалните офиси на НАП във всеки град. Когато отидете там и ви кажат на кое гише да отидете, там съответното лице отново само с вашето ЕГН ще направи бърза справка на компютъра и ще ви предоставят разпечатано копие с вашите задължения, ако имате такива. Като цяло, който и вариант да изберете не се изискват други неща освен вашето ЕГН. Направено е така лесно, за да бъде, колко се може по-удобно, като за гражданите така и за служителите на НАП. Не е нужно да се притеснявате , като излагате на показ вашите лични данни в НАП, интернет страницата на НАП или по телефона. Системата на Националната Агенция По приходите е защитена и вашите данни се пазят.

видове осигуровки, промени, осигуровки, проценти, 2012,2013